Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Rankenbewegungen bei der Bohne   [Other Title]

Mouvements des tiges volubiles du Haricot   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1966
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: SFRS (Paris)
First released by: SFRS (Paris)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: L. Baillaud


Λέξη - κλειδί: autonome Bewegung, autonome Bewegung, Bewegung, Bewegung, Bewegung, Blattbewegung, Blattbewegung, Bohne, Nastien, Phaseolus vulgaris, Rankenbewegung, Rankenbewegung, autonomous movement, autonomous movement, movement in plants, nastic movements, tendril movement

    Περιεχόμενο:
  • deu
Schlingpflanzen führen eine drehende Bewegung aus. Am Beispiel von Gartenbohnen werden in verschiedenen Versuchen die auf Wachstum und Bewegung einwirkenden Faktoren demonstriert: Gibberellinsäuregehalt, Durchmesser der Stützen, Wasserentzug, Kultur in Saccharoselösung; Wachstumsanregung einer Zwergform durch Gibberellinsäurezufuhr. Entwicklung und Bewegung spezifischer Haft- und Rankenorgane verschiedener Pflanzen.

Version 1
Γλώσσα: fra
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 13 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 146 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a