Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Zkouška letadla A 12 zatěžkáním nosného systému až do zlomení   [Assigned Title]

Testing the Aeroplanes A 12 through Loading the Load-Bearing System up to Breaking   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1926c
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Himself: Čeček Stanislav
  Kolařík František
Production company: Ministerstvo národní obrany


Λέξη - κλειδί: armáda, generálové, hangár, komise vojenská, křídlo letadla, letadlo A 12, nosníky, pytle s pískem, závaží železná, zkoušky pevnosti, zkoušky zátěžové, aeroplane A 12, army, bags with sand, generals, girders, hangar, iron loads, loading tests, military commission, strength tests, wing of aeroplane

    Περιεχόμενο:
  • ces
  • eng
Film začíná záběry na letadlo A 12 připravené v hangáru ke zkoušce pevnosti. Pomocí pytlů s pískem dělníci postupně zatěžkávají křídla letadla. Kladením dalších vrstev závaží se zvyšuje prohnutí nosníků. Při sedmé vrstvě pytlů vážících 8080 kg se křídlo letadla láme. Průběh příprav ke zkoušce pevnosti trupu letadla spočívá v jeho zatěžkání železnými závažími. Při čtvrté vrstvě se trup letadla pod náporem závaží deformuje. Kamera také zabírá vojenskou komisi sledující zkoušku z laviček, umístěných před hangárem a generály Čečka a Kolaříka v živé diskusi. Nakonec se uskuteční zkouška pevnosti podvozku, jehož osa se s rostoucím zatížením prohýbá, avšak zátěži odolá.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv