Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

performer   [Original Title]

performer   [Assigned Title]
Χώρα: United Kingdom
Έτος παραγωγής: 2006
Είδος: Experimental Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Director: Olaf Wendt
Director of photography: Olaf Wendt
Actor: Olaf Wendt
Producer: Olaf Wendt
Editing: Olaf Wendt    Περιεχόμενο:
  • eng
synopsis
A man runs through a forest. Another figure runs in the distance. They chase each other through a series of environments and through ever increasing obstacles. Finally they face each other head-to-head…

"performer" is an experimental short film made in an unique stylized way.

intent
This is a very personal film for me. I wanted to draw a picture of a particular state – a perpetual loop that you can’t break out of. Work – and making work – can be like this.
The particular technique I used allowed me to draw a frame around the action – another way of showing the basic idea.

I used digital backprojection for every shot in the film – this was a particular but very interesting challenge.

This film received support from SE3D programme. This allowed me to use the HP distributed rendering service for the backgrounds.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:2,55
Διάρκεια: 00:03:30

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:2,55
Διάρκεια: 00:03:30

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 3
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:2,55
Διάρκεια: 00:03:30

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 4
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:2,55
Διάρκεια: 00:03:30

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια