Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 183   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1927
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • eng
  • hun
4184
MAGYAR HÍRADÓ 183. Kiadja: a Magyar Film Iroda r.t. Budapest, I., Döbrentei utca 11.
(1)
Vas-Gép és Háztartási Ipari Kiállítás és az I. Nemzetközi Reklámkiállítás megnyitása az Iparcsarnokban.
{-}
(2)
A kiállítást a kormány képviseletében báró Wimmersperg Frigyes kereskedelmi államtitkár nyitotta meg.
{Transzparens az Iparcsarnok homlokzatán, a kiállítás címéről és időpontjáról, VIII. 18. - IX. 15-ig
Látogatók a kiállításon
Pavilonok, "Mannesmann" cég táblája
Harangok egymás mellett, lábon mozgásban. Bútorok a kiállításon}
(3)
A Széchenyi Fürdő megnyitása.
{Széchenyi fürdő épülete, belseje
Sipőcz Jenő polgármester beszél a megnyitón
A fürdő medencéje strandolókkal}
(4)
A "Hősi emlékművek" kiállítását József királyi herceg nyitotta meg a Műcsarnokban.
{József kir. herceg érkezik}
(4a)
A kiállított pályaművek.
{-}
(4b)
Pásztor János pályaműve.
{Pásztor János szobra a Műcsarnokban}
(4c)
Zala György pályaműve.
{Zala György alkotása a Műcsarnokban}
(4d)
Markup Béla pályaműve.
{Markup Béla alkotása a Műcsarnokban}
(4e)
Maugsch Gyula pályaműve.
{Maugsch Gyula alkotása a Műcsarnokban}
(4f)
Telcs Ede pályaműve.
{Telcs Ede alkotása a Műcsarnokban}
(4g)
Vitéz Székely Károly pályaműve. A szobrot Törökszentmiklós városa vette meg.
{Vitéz Székely Károly alkotása a Műcsarnokban}
(4h)
Istók János pályaműve.
{Istók János alkotása a Műcsarnokban}
(4j)
Szentgyörgyi István pályaműve.
{Szentgyörgyi István alkotása a Műcsarnokban}
(4k)
Ligeti Miklós pályaműve.
{Ligeti Miklós alkotása a Műcsarnokban}
(5)
Felvételek az 1927. évi Szent István napi ünnepségekről.
{-}
(5a)
A "Faluszövetség" által rendezett népviseleti felvonulás.
{Felvonuló vidékiek, árvalányhajas csikósok, bőszoknyás leányok}
(5b)
A "Szittyák Tábora" felvonulása a körmenethez.
[6]
[A Szent-Jobb körmenet.]
[7]
[A vármegyék küldöttségei kalászokból font koszorúkat és bokrétákat ajánlanak fel a Kormányzónak.]
(8)
Népünnepély a Tattersallban.
{Népszórakozás, hajóhinta, táncolók}
(10)
Képek a virágkorzóról.
{Virággal feldíszített járművek}
(10a)
A Salamander cipő virágautója, mely első díjat nyert..
{Salamander autó, cipőformájú virágdíszítménnyel}
[11]
Vége

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 245 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια