Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Selected Experiments in Physics (Basic Studies)   [Series Title]

Navier-Stokes Gleichung   [Other Title]
Ausgewählte Experimente im Grundstudium Physik   [Series Title]
Navier-Stokes Equation   [Title Translation]
Έτος παραγωγής: 2004
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Universität Kaiserslautern, Fachbereich Physik, AG Jodl (Kaiserslautern)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Hans-Jörg Jodl


Λέξη - κλειδί: Claude Louis Marie Henri, George Gabriel, Geschwindigkeitsfeld, instationäre Strömung, Navier, Navier-Stokes, Navier-Stokes-Gleichungen, Particle Image Velocimetry (PIV), Stokes, Strömung, Claude Louis Marie Henri, current, George Gabriel, Navier, Navier-Stokes, Navier-Stokes equations, particle image velocimetry (PIV), Stokes, velocity field

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Um das Geschwindigkeitsfeld einer instationären Strömung zu bestimmen, ist die sog. "Particle Image Velocimetry" eine geeignete Methode. Mit Hilfe des zurückgelegten Weges einzelner Teilchen und der vergangenen Zeitspanne wird das Geschwindigkeitsfeld einer Strömung bestimmt. Das Verfahren wird auf eine reale Strömung angewendet, die Ergebnisse werden festgehalten. Die wichtigsten Beobachtungen kann man nun mit der theoretischen Beschreibung einer realen Strömung durch die Navier-Stokes-Gleichung vergleichen.

Version 1
Γλώσσα: deu, eng
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 4 min 45 sec

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH