Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Tarybų Lietuva Nr.11   [Original Title]

Soviet Lithuania No.11   [Title Translation]
Χώρα: Lithuania
Έτος παραγωγής: 1960
Είδος: Newsreel
Τόπος: Moscow (Russia SSR), Vilnius, Trakai district, Varniai (Telšiai district)

Συντελεστές:
Director: A. Pavlova
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: G. Chnkojanas
  L. Tautrimas
  M. Segalis
  R. Gabalis


Λέξη - κλειδί: Politics, economy, agriculture, international relations, mass media, education, culture, sport, Politika, ekonomika, žemės ūkis, tarptautiniai santykiai, žiniasklaida, švietimas, kultūra, sportas

    Περιεχόμενο:
  • lit
  • eng
TSRS MT pirmininko Nikitos Chruščiovo palydos prieš vizitą į Prancūziją. Vilniaus elektromechaniniame technikume: susitikimas su Petru Fedorovičiumi, ne kartą mačiusiu V.Leniną. Statybose Vilniuje dirba statybininkė - dažytoja, Socialistinio darbo didvyrė Stelmokienė. Trakų rajono "Aušros" kolūkio veislinė gyvulininkystė. Koncertuoja Telšių rajono Varnių miestelio saviveiklinė agitbrigada. Maskviečio žurnalisto Vitalijaus Goriajevo grafikos darbų paroda Vilniaus Dailės muziejuje. LTSR jaunių gimnastikos taurės varžybos Vilniuje ir jų nugalėtojos: Panevėžio pirmosios vidurinės mokyklos moksleivė Renata Glinskaitė, Berenytė, Irena Bajarčiūtė. Jauniausių TSRS šuolininkų nuo tramplyno varžybos Vilniaus "Spartako" baseine: trečios vietos nugalėtojas Vladimiras Listovskis.

Version 1
Γλώσσα: lit
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 280 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Sound negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: lit
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 00:09:22

» 
Μήκος Κόπιας: 280,5 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 280,4 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια