Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Chelonia mydas (Cheloniidae) - Leaving the Hotbed   [Title Translation]

Chelonia mydas (Cheloniidae) - Verlassen der Brutstelle nach dem Schlüpfen   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1963-1964
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Heinz Sielmann (München)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Heinz Sielmann


Λέξη - κλειδί: Chelonia mydas, Graben, Laufen, Reptilia, Reptilia, Schildkröte, Suppenschildkröte, Suppenschildkröte, digging, green turtle, Reptilia, Reptilia, Running

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
As soon as the young green turtles (Chelonia mydas) have left the shells they dig themselves out of the nesting hole with efficient movements. They rush down the beach to the shore and swim off. At the shore some seagulls catch some of the young ones and try to devoure them. Once fallen on its back a young turtle can turn again easily. Whilst running the turtles move forelegs and hind legs alternatively, swimming they beat their forelegs synchronically and stretch their hind legs plainly backwards.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 3 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 3 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 3 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 36 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH