You are here: Home
Document Actions

Details

Through the World of Agriculture   [Assigned Title]

Zemědělským světem.   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1931
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Stadice:pomník Přemysla Oráče, Praha:Smetanovo nábřeží (průvod), Praha:Václavské náměstí (průvod)

Credits
Himself: Klindera Ferdinand
Production company: Propaga


Keywords: davy lidí, družstvo zemědělské, hřbitov, obilí mlácení, orání, ovoce třídění, pluh jednoradlicový, pomník Přemysla Oráče, postřik stromů, průvod slavnostní, sadařství, setí ruční, setí secím strojem, stroj secí, tiskárna novin, trh, ústav výzkumný, arboriculture, cemetery, ceremonial parade, crowds of people, farm cooperative, fruits grading, manual sowing, marketplace, one-share plough, ploughing, Přemysl Oráč memorial, printing office, research institute, seeder, sowing with seeder, threshing corn, trees spraying
Druhá část série "Zemědělským světem" konfrontuje životní podmínky zemědělců v minulosti se situací v době vzniku filmu. Zatímco kdysi museli na svých hospodářstvích pracovat sami, dnes zakládají zemědělská družstva a používají moderní techniku. Při tomto pokroku jim pomáhá existence vědeckých ústavů, škol, periodického tisku, rozhlasu a filmu. V doprovodném textu je vyzdvižena úloha Republikánské strany, která hájí zájmy zemědělců a malorolnického lidu.

Version 1
Language: n/a
Sound: n/a
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Complete Film
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information Národní filmový archiv