Sie sind hier: Startseite

Details

Zemědělským světem.   [Assigned Title]

Through the World of Agriculture   [Assigned Title]
Land: Czech Republic
Produktionsjahr: 1931
Genre: Documentary Film
Drehort: Stadice:pomník Přemysla Oráče, Praha:Smetanovo nábřeží (průvod), Praha:Václavské náměstí (průvod)

Credits:
Himself: Klindera Ferdinand
Production company: Propaga


Schlagwörter: davy lidí, družstvo zemědělské, hřbitov, obilí mlácení, orání, ovoce třídění, pluh jednoradlicový, pomník Přemysla Oráče, postřik stromů, průvod slavnostní, sadařství, setí ruční, setí secím strojem, stroj secí, tiskárna novin, trh, ústav výzkumný, arboriculture, cemetery, ceremonial parade, crowds of people, farm cooperative, fruits grading, manual sowing, marketplace, one-share plough, ploughing, Přemysl Oráč memorial, printing office, research institute, seeder, sowing with seeder, threshing corn, trees spraying
Druhá část série "Zemědělským světem" konfrontuje životní podmínky zemědělců v minulosti se situací v době vzniku filmu. Zatímco kdysi museli na svých hospodářstvích pracovat sami, dnes zakládají zemědělská družstva a používají moderní techniku. Při tomto pokroku jim pomáhá existence vědeckých ústavů, škol, periodického tisku, rozhlasu a filmu. V doprovodném textu je vyzdvižena úloha Republikánské strany, která hájí zájmy zemědělců a malorolnického lidu.

Version 1
Sprache: n/a
Ton: n/a
Bildformat: n/a
Dauer: n/a

» Complete Film
Kopielänge: n/a Request Copy Button
Kopie anfordern
Kopietyp: n/a
Filmmaterial: n/a
Copyright Information Národní filmový archiv