Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Zemědělským světem.   [Assigned Title]

Through the World of Agriculture   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1931
Είδος: Documentary Film
Τόπος: Stadice:pomník Přemysla Oráče, Praha:Smetanovo nábřeží (průvod), Praha:Václavské náměstí (průvod)

Συντελεστές:
Himself: Klindera Ferdinand
Production company: Propaga


Λέξη - κλειδί: davy lidí, družstvo zemědělské, hřbitov, obilí mlácení, orání, ovoce třídění, pluh jednoradlicový, pomník Přemysla Oráče, postřik stromů, průvod slavnostní, sadařství, setí ruční, setí secím strojem, stroj secí, tiskárna novin, trh, ústav výzkumný, arboriculture, cemetery, ceremonial parade, crowds of people, farm cooperative, fruits grading, manual sowing, marketplace, one-share plough, ploughing, Přemysl Oráč memorial, printing office, research institute, seeder, sowing with seeder, threshing corn, trees spraying

    Περιεχόμενο:
  • ces
  • eng
Druhá část série "Zemědělským světem" konfrontuje životní podmínky zemědělců v minulosti se situací v době vzniku filmu. Zatímco kdysi museli na svých hospodářstvích pracovat sami, dnes zakládají zemědělská družstva a používají moderní techniku. Při tomto pokroku jim pomáhá existence vědeckých ústavů, škol, periodického tisku, rozhlasu a filmu. V doprovodném textu je vyzdvižena úloha Republikánské strany, která hájí zájmy zemědělců a malorolnického lidu.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv