Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

De Bouw van het Loma-huis aan de Buttingstraat te Hoensbroek   [Original Title]

Bouw van het Loma - huis aan de Buttingstraat te   [Alternative Title]
De Hoensbroek   [Alternative Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1929
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

    Περιεχόμενο:
  • nld
Bouw van tehuis voor jonge mijnwerkers, door het Nederlands Jongelingsverbond en de Limburgse Organistatie voor Jonge Mannen (LOMA = Laat Ons Maar Aanpakken). Van het bouwklaar maken van de percelen tot het daadwerkelijk gebruik. Ook is de bouw te zien van het tehuis in de Guido Gezellestraat 35 te Eindhoven. Getoont wordt hoe de openingsfeestelijkheden in september 1929 door een 'operateur' op film worden vastgelegd. 'Ziehier wat hij met zijn 'Kinamo - oog' vastlegt' luidt de tussentitel.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate