Nacházíte se zde: Úvod

Details

Ledce-Šternberk   [Assigned Title]

Ledce-Šternberk   [Assigned Title]
Země: Czech Republic
Rok: 1933
Žánr: Documentary Film
Exteriéry: Šternberk u Kladna:sociální ústav, Šternberk u Kladna:Tůmův pramen

Titulky:
Himself: Tůma Antonín
Production company: Novák Jan


Klíčová slova: brambory loupání, chleba pečení, den dětský, děti ve škole, dílna knihařská, dílna košíkářská, dílna krejčovská, dílna truhlářská, drůbež, hry dětské, jídelna, kapela v průvodu, koně, kosa, košíky pletení, koupaliště, kráva dojení ruční, krávy, křest pramene, kroje lidové, mládež narušená, mlátička, oběd v jídelně, okopávání školního pozemku, orání na školním pozemku, orchestr školní, ovce, pavilon lázeňský, péče sociální, potah koňský, práce na zahradě, práce v dílnách, pramen minerální, prasata, průvod maškarní, průvod slavnostní, rytí na školním pozemku, sklizeň obilí, srnec, tance lidové, úklid pokojů, úprava cesty v parku, ústav sociální pro mládež, vychovatelé, žně, backing of bread, band in a parade, basket-making workshop, bookbinder's workshop, cabinetmaker's workshop, ceremonial parade, children at school, children's day, children's games, christening a spring, cleaning of rooms, cows, crooked youth, digging school patches, dining room, educationists, finish of road in park, folk costumes, folk dances, harvest, harvest corn, hoeing school patches, horse-drawn wagon, Horses, lunch in a dining room, manual cow milking, masquerade parade, mineral spring, peeling potatoes, Pigs, ploughing at school patches, poultry, roebuck, school orchestra, scythe, Sheep, social care, spa pavilion, swimming pool, tailor's workshop, thresher, weaving baskets, work in the garden, work in workshops, youth social institute
V obci Ledce nedaleko Kladna bývaly původně lázně Šternberk. Později byl tento areál přeměněn na sociální ústav pro narušenou mládež. Autoři filmu nám ukazují, jak zde děti žijí. Po ranním úklidu odcházejí do školy, kde se v rámci výuky věnují práci v knihařské, truhlářské, košíkářské a krejčovské dílně. Po obědě podávaném ve velké ústavní jídelně se chovanci odpoledne věnují zábavě a hrám. Součástí areálu je i koupaliště. Mezi povinnosti chovanců ústavu patří práce na školním pozemku, v hospodářském dvoře a v pekárně. Sociální ústav je tak naprosto soběstačný. Komentář nabádá rodiče, které se nemohou svým dětem plně věnovat, aby je svěřili do péče zdejších vychovatelů. - Dne 25. června 1932 se konal ve Šternberku dětský den, pořádaný Zemským ústředím péče o mládež. V rámci oslav dvacátého pátého výročí vzniku ústavu byl v Jermanově domě otevřen letní domov. Za přítomnosti sociálního pracovníka JUDr. Antonína Tůmy byl znovu otevřen zdejší minerální pramen. Děti v krojích předvedly ukázky lidových tanců. Průběh oslav vyvrcholil maškarním průvodem.

Version 1
Jazyková verze: n/a
Zvuk: Silent film
Aspect: 1:1,33
Minutáž: n/a

» Complete Film
Délka: 406.3 m Request Copy Button
request copy
Druh nosiče: n/a
Druh materiálu: Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv