Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Rundfunk, Rassismus und Außenpolitik   [Other Title]

Radio, Racism and Foreign Policy   [Other Title]
Between the Wars   [Series Title]
Zwischen den Kriegen   [Series Title]
Year of origin: n/a
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Alan Landsburg Productions (Los Angeles, CA)
First released by: Films Incorporated (Wilmette, IL)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Anthony Potter
  Alan Landsburg


Λέξη - κλειδί: Adolf, Adolf Hitler, Aristide, Arthur, Briand, Briand-Kellog-Pakt, Calvin, Carrie Chapman, Catt, Charles, Coolidge, deutsche Außenpolitik, Einwanderungsgesetz, Frank, Friedensbewegung, Friedensbewegung in den 20er Jahren, George, Herbert Clark, Hoover, Innenpolitik, Isolationismus, Isolationismus, Kellog, Kellog-Briand-Pakt, Kennan, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, Lindbergh, Massenmedien, Massenmedien, Presse, Rassenpolitik, Rassenpolitik, Rassismus, Rundfunk, Schlesinger, und öffentliche Meinung, und öffentliche Meinung, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, Wirtschaft, Wirtschaft

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Disillusionment with Versailles took many forms, mostly overreactive. Fierce nationalism, distrust of all things foreign (intensified by the Red Scare) and WASPish chauvinism manifest in every degree from the quota system to the Ku Klux Klan. The growing popularity of radio had a dual effect: it both helped to standardize the American self-image and to spread enough foreign news to convince people that the rest of the world could not be ignored.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 26 min

» 
Μήκος Κόπιας: 281 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a