You are here: Home
Document Actions

Details

Filmavisen : nr. 36, 1961   [Original Title]

Norwegian film journal, 36, 1961   [Alternative Title]
Country of Origin: Norway
Year of origin: 1961
Genre: Newsreel
Locations of shooting: n/a

Credits
Photography: Sigurd Agnell
  Carsten N. Wilskow
Commentary: Axel Amlie
Production Company: Norsk Film A/S


1. Immatrikulering ved Universitetet i Oslo. Universitetsplassen. Rektor Johan Rud og det akademiske kollegium marsjerer inn fulgt av årets studenter. Rektor ønsker velkommen, årets russeformann, Per Glad, taler. Utdeling av de akademiske borgerbrev i Aulaen. Cafe "Pernille"; studenter ved bord.
2. Grunnstensnedleggelse ved Yrkesskolen. Oslo Yrkesskoles byggetomt på Sogn. Kong Olav 5. og kronprins Harald ønskes velkommen. Skolens rektor,
Klaus Thorgaard taler. Ordfører Bull taler og forsegler hulrommet hvor et skrin med plantegninger og andre dokumenter skal bevares. Kongen ser skolens første ferdige byggetrinn sammen med rektor, ordfører og professor Grevstad. Muring.
3. Kranselag på Munch-museet. Ekstr. museet. Varaordfører Stranger taler, bekransning.
4. Ruseløkkbasarene rives. Gravemaskiner river ute, menn i arbeide inne i basargangen.
5. Minnehøytidelighet for flyulykken på Hurum-landet, 1949. Oversiktsbilde fra fly over skog på Hurumlandet. Mor med spedbarn på fanget og 12 årige Isaac Allal på sofa. Rester etter ulykken. Inngjerdet slette med minnetavle, gudstjeneste, Sigurd Halvorsen, formann i Norges flyktningråd, taler og legger ned krans, Israels visekonsul bekranser steinen.
6. Ungarsk filmpremiere i Oslo. Int. kinolokale, fru Gudrun Sunde, styremedlem i Oslo kinematografer, på scenen presenterer Zsussa Gordon og Miklos Gabor.
7. Momarken-show. Mysen. 300 mtr. lang kunstsnø-løype. Hallgeir Brenden, Janne Stefansson, Harald Grønn.

Version 1
Language: nor
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:09:00

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Norsk filmstudio AS