Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Aboriginal Arnhem Land   [Other Title]

Das Arnhemland der Aborigines   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1966-1967
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Australian Institute of Aboriginal Studies (Canberra)
  South Australian Museum (Adelaide)
First released by: Australian Institute of Aboriginal Studies (Canberra)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Robert Edwards


Λέξη - κλειδί: Australier, Aerophone, Albert Speer, Baumfällen, Erdofen, Fangen, Felsbilder, Felsmalerei, Fisch, Fisch, Fische, Fischfang, Fischspeeren, FlöteHolzbearbeitung, Holzflöte, Honig, Honiggewinnung, Jagd, Kochen im Sand, Kultstätte, Malen, Malerei, Nahrungszubereitung, Sammelwirtschaft, Siedlung, Totemismus, Waffen, earth oven, fish, fish, fishing, fishing, food preparation, gathering, honey yield, hunting, painting, petroglyph, settlement, spear, totem, tree felling, woodworking, ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ['flute', 'flute']

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Expedition with five elder and two young Aborigines from their modern settlement Bamyili to their old tribal homeland: visiting cult sites, demonstrating old techniques, hunting and gathering economy, food preparation.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 47 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 519 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a