You are here: Home
Document Actions

Details

Vokiečių kronika   [Original Title]

German occupation of Lithuania   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1942
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Klaipėda, Kaunas, Vokė (Vilnius district), Kulautuva (Kaunas district)

Credits
  n/a
Production company: n/a


Keywords: Economy, historical events, military, international relations, agriculture, Ekonomika, istoriniai įvykiai, kariuomenė, tarptautiniai santykiai, žemės ūkis
Įmonių ir įstaigų tarnautojai pjauna medžius ir ruošia žiemai reikalingą kurą. Vokiečių kariai klampoja per purvyną, sėdi apkasuose. Veislinių gyvulių iš Vokietijos transportas Klaipėdoje. Kailių fabrike "Kailis" siuvami avikailio kailiniai kariaujantiems fronte. Darbo dienos minėjimas Kaune. Olandijos Rytų kraštų sąjungos pirmininko Rost van Tonningen vizitas - apsilanko netoli Vilniaus esančiame Vokės dvare, kuriame bus įsteigta mokykla jauniesiems ūkininkams bei sodininkams. Lėktuvai bombarduoja miestą. Avių žymėjimas. Protesto prieš bolševikus mitingas Kauno sporto halėje. Vainikų padėjimas ant žuvusių lietuvių ir vokiečių karių kapų Kaune. Išlaisvinimo dienos iškilmės Kaune. Nuosavybės dokumentų įteikimas Kauno apygardos ūkininkams Kulautuvoje.

Version 1
Language: Lithuanian, German, Latvian
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:11:29

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed