Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Der Arbeitstag der Bauernfrau   [Original Title]

De Werkdag van de moderne boerin   [Dutch Title]
Χώρα: Germany
Έτος παραγωγής: 1928
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

    Περιεχόμενο:
  • nld
Propagandafilm ten bate van het gebruik van electrische apparaten op de boerderij.
Opnamen onder andere het melken, stomen van aardappelen, boiler, karnen, wassen en broedmachine.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 587 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate