Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Walbiri Ritual at Ngama   [Other Title]

Das Walbiri-Ritual am Ngama-Felsen   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1966
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Australian Institute of Aboriginal Studies (Canberra)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Roger Sandall
  Nicolas Peterson


Λέξη - κλειδί: Australier, Ngalia, Walbiri, Aderlaß, Ahnenkult, Blut, Brauchtum, Felsbilder, Herstellen, Idiophone, Imitationstanz, Imitationstanz, Jahreslauf, Klangholz, Körperbemalung, Kultstätte, Malen, Malerei, Masken, Masken, Pantomime, religiöse Handlung, Ritus, Singen, Sitztanz, Sitztanz, Tanz, Tanz, Tjurunga, Tragen, Trinken, Wasserloch, ancestor worship, course of the year, custom, painting, religious act, ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"]

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Ngama is a ritual site, used by members of the Walbiri tribe, near Yuendumu some 200 miles north-west of Alice Springs in Central Australia. It is disting­uished by a spectacular rock painting of a python and we are shown an increase ceremony held there designed, in particular, -to promote the fertility of pythons and of members of the python clan. We are also shown how a young novice is initiated by being taught the sacred songs and legends known only to the older men and by being introduced to the snake painting and to tile sacred boards known as churinga which express in their decoration the journeys of the ancestors in the dreamtime, the legendary past. Songs describe dreamtime journeys and camping places.

Version 1
Γλώσσα: eng
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 26 min

» 
Μήκος Κόπιας: 282 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a