Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Leeuwarden   [Original Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1920
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Haghe Film
Producer: Willy Mullens    Περιεχόμενο:
  • nld
Documentaire over Leeuwarden.

De film toont de bezienswaardigheden van Leeuwarden. De tussentitels geven historische achtergrondinformatie. Panorama vanaf de Oldenhoeve. Paleis van Justitie en Arrondissementsrechtbank. Zaailand en Ruiterskwartier. Nieuwstad. Boterhoek. Oldenhoeve. Spanjaardslaan. Noordersingel. Rengerspark. Jacobijnenkerk. Stadsweeshuis. Stanbeeld van Willem Lodewijk. Koninklijk paleis. Eewal. Stadhuis. Oude Waag. Brol. Voorstreek. Kanselarij. Gevangenis. Prinsentuin.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Internegative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 228 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Answerprint
Βάση του φιλμ: Polyester