You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.14   [Original Title]

Soviet Lithuania No.14   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1947
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius, Kaunas, Kaunas region, Kaišiadorys

Credits
Director: L. Maculevičius
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: T. Popova
  M. Poičenka
  S. Uzdonas
  V. Starošas


Keywords: Politics, economy, agriculture, education, Politika, ekonomika, žemės ūkis, švietimas
LTSR AT 2-oji sesija. Kauno "Neries" fabriko mechaninio cecho kalvis Juozas Parplenis, apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos ordinu, darbo metu ceche. Babtų apylinkės valstietis Stasys Ramanauskas, apdovanotas medaliu už narsumą. Kauno geležinkelio stoties garvežio mašinistas. Pavasario sėja Kaišiadorių tarybiniame ūkyje. VVU Chemijos fakulteto diplomantai: Bodnevas ir jo vadovas profesorius K.Daukša, Patackas ir jo vadovas docentas Kansteris.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 254,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 242 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 274 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 257 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 254,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 254,8 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:08:29

» 
Length 254,8 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed