Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

ŽENA,KTERÁ VÍ CO CHCE   [Assigned Title]

A Woman Who Knows What She Wants   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1934
Είδος: Feature Film
Τόπος: Konopiště a okolí, Praha: nádraží Hlavní (dříve Wilsonovo), Praha: Staré Město, Velká opereta (dnes Divadlo na Starém Městě), Znojmo, hrad Kokořín, Stockholm, Švédsko: Stockholm, Kokořín, zámek Konopiště

Συντελεστές:
Director: Václav Binovec
Screenplay: Vilém Werner
  Jaroslav Mottl
Production company: Meissner
Music: Oscar Strauss
Director of photography: Jan Stallich
  Otto Heller


Λέξη - κλειδί: Automobiles, ballet rehearsal, bull drawing an automobile, bunch of lilies of the valley, car crash, crashed automobiles, departing trains, evening party, Factories, father's kiss, female dancers, forests, hearths, hotel receptions, Hotels, kiss, meeting, newspapers, offices, photographic camera, piano playing, Public gardens, running trains, stages, sweaty man, telephones, theatre dressing rooms, Theatres, white pianos, young couple

    Περιεχόμενο:
  • ces
  • eng
Po patnácti letech přijíždí do Prahy slavná zpěvačka Manon Cavalliniová. Před lety byla donucena manželem, průmyslníkem Rónem, aby zvolila mezi kariérou a životem s ním a malou dcerou Věrou. Nyní zve Manon manžela na premiéru. Ten odmítá, neboť nechce, aby se Věra s matkou, po které zdědila pěvecký talent, setkala. Rón dokonce propustí mladého tajemníka Veverku, protože se za Manon přimlouval. V téže době je v Praze pan de Gonzáles, prezident jihoamerické republiky Paránas, který chce prostřednictvím konzula Kliky nakoupit lokomotivy. Zakázku by rád získal Rón pro své železárny. Gonzáles je Manoniným dávným přítelem a proto je Rón nucen do divadla jít. Manonin úspěch nezkalí ani facky, které uštědří Veverka Klikovi. Konzul totiž bezohlednou jízdou smetl do příkopu auto, ve kterém jel Veverka s Věrou na výlet. Klika ve strachu, že incident bude prozrazen tisku, udělí kontrakt Rónovi. Věra se setkává s matkou a ta jí varuje před obětí, kterou si žádá umění. Dívka dává přednost sňatku s Veverkou. Rón se s Manon usmíří, ale ta si ještě rozmýšlí, zda se k manželovi vrátí.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,19
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 2443.7 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια