You are here: Home
Document Actions

Details

Funeral of Minister Štefánik   [Assigned Title]

Pohřeb ministra Štefánika   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1919
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: Bratislava:nemocnice,nádvoří, Košariská:Štefánikův rodný dům, Bradlo:Štefánikův hrob, Bratislava:nádraží,vchod

Credits
Himself: Pellé Maurice César Joseph
  Klofáč Václav Jaroslav
  Tomášek František
  Šrobár Vavro
  Udržal František
  Piccione Luigi Giuseppe
  Clément Simon Fréderic
  Husák Otakar
  Habrman Gustav
  Markovič Ivan
  Klofáč Václav Jaroslav
  Piccione Luigi Giuseppe
  Šrobár Vavro
Production company: Bratři Deglové
Director of photography: Svatopluk Innemann


Keywords: hosté smuteční, hrob Štefánik M. R., hrob vykopaný, kameramani, legionáři, mohyla provizorní, nápis Ministerstvo vnitra na stuze, osobnost Štefánik M. R., prapor vlající, projevy na pohřbu, rakev, rakev na lafetě, rakev nakládána do vlaku, rakev spouštění do hrobu, sbor pěvecký mužský, věnce smuteční, vlak jedoucí, vyznamenání Štefánikova, Bradle, buried, Cameramen, coffin, coffin being put to train, coffin placed on coffin-carriage, dug grave, flying flag, funeral guests, funeral speeches, going train, grave of M. R. Štefánik, inscription the Ministry of Interior on funeral sash/band, legionaries, letting down of coffin, men's singing choir, mourning wreaths, native village of Ko, native village of Kočariská, personality of M. R. Štefánik, remains, Štefánik's medals/decorations, temporary tumulus, train
We can see a coffin containing the corps of M. R. Štefánik, displayed on the yard of Bratislava hospital. Funeral ceremony is attended by Members of Parliament Klofáč and Tomášek, Ministers Šrobár and Udržal, and Generals Piccione and Pellé. Funeral procession is then marching towards the railway station...

Version 1
Language: n/a
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» Complete Film
Length 243.4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv
License Information Film can be licensed