Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Flights through the Senses   [Series Title]

Verarbeitung von gustatorischen Reizen   [Other Title]
Processing of Gustatory Stimuli   [Title Translation]
Flüge durch die Sinne   [Series Title]
Έτος παραγωγής: 2001
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
  Matthias Gauer, Henry Peuschel, Thomas Kramer, Georg Betz
Production company: IAS InterActive Systems, Gesellschaft für interaktive Medien mbH (Marburg)
Distributor: IWF (Göttingen)
First released by: IWF (Göttingen)
Author: Martin C. Hirsch


Λέξη - κλειδί: Epiglottis, Epipharynx, Gehirn, Geschmackssinn, gustatorische Reize, Lingua, N. facialis, N. glossopharyngeus, N. vagus, Ncl. solitarius (Pars gustatoria), Ncl. ventralis posteromedialis thalami, Operculum frontoparietale, Tractus trigeminothalamicus dors., brain, epiglottis, epipharynx, facial nerve, glossopharyngeal nerve, gustarory stimulus, gustatory sense, lingua, Ncl. solitarius (Pars gustatoria), Ncl. ventralis posteromedialis thalami, operculum frontoparietale, sense of taste, Tractus trigeminothalamicus dors., vagus nerve

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Der Clip zeigt die Weiterleitung und Verarbeitung von gustatorischen Reizen: Die Geschmackseindrücke werden von den Sinneszellen der Zunge und des Rachens in Nervenimpulse umgewandelt. Die Impulse steigen in drei verschiedenen Hirnnerven (N. vagus, N. facialis, N. glossopharyngeus) zum Gehirn auf. Über den im Hirnstamm gelegenen Geschmackskern und das Zwischenhirn gelangen sie zu dem für die Verarbeitung von Geschmacksimpulsen zuständigen Bezirk der Großhirnrinde.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 1 min 31 sec

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH