You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.02   [Original Title]

Soviet Lithuania No.02   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1949
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius, Vilkaviškis district, Kaunas

Credits
Director: L. Maculevičius
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: V. Starošas
  S. Uzdonas
  L. Tautrimas


Keywords: Politics, historical events, economy, agriculture, Politika, istoriniai įvykiai, ekonomika, žemės ūkis
Iškilmingas gedulo posėdis, skirtas V.Lenino 25-osioms mirties metinėms paminėti. Nauji sunkvežimiai kolūkiams. Pilviškių elektrinės darbo šiokiadieniai. Kauno garvežių depo kolektyvas darbo metu. LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komitete įteikiami partiniai bilietai J.Jurgaitytei, dailininkui V.Jurkūnui, V.Mackevičiui.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 210 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 210 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 210,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 210,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 205,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 197 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:20

» 
Length 210 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed