Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Waterwegen naar Rotterdam   [Assigned Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1925
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

    Περιεχόμενο:
  • nld
Documentaire over oude en nieuwe waterwegen naar Rotterdam.

Opnamen onder andere van de Dordse Kil, Dordrecht, Hellevoetsluis, het Goereesche Gat, het Voornsche Kanaal en de Nieuwe Waterweg. De film toont de waterwegen en de bruggen, de dijken, het scheepverkeer en de enkele steden die langs het water liggen. Op een topografische kaart worden de oude en de nieuwe waterwegen aangegeven. De uitbreiding van de stad Rotterdam wordt aan de hand van een kaart in beeld gebracht.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,34
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Fine Grain Master
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate