Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

"The Eternal Jew"   [Title Translation]

"Der ewige Jude"   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1939/40
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Deutsche Filmherstellungs- und Verwertungs-GmbH (Berlin)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Fritz Hippler
  Eberhard Taubert


Λέξη - κλειδί: antisemitische Propaganda, Antisemitismus, Juden, Nationalsozialismus, Polen, anti-Semitic propaganda, anti-Semitism, Jews, national socialism, Poland

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Propaganda film from the Deutsche Filmherstellung- und Verwertungs-GmbH (DFG; German film Production and Use GmbH), by F. Hippler and E. Taubert, Berlin 1940. Poland: "Nest of Jewry" - Jews compared to rats - Jewish slum milieu and "hard-working Germans" - "Hagglers" - "International crime" - "Jewish financiers" - "Assimilated Jews" - Weimar Republic "infiltrated by Jews" - Similarities between Marxism and capitalism - "Jewish" culture - Religion (with false 'quotations' from sacred Jewish texts) - Kosher butchering - Hitler's Reichstag speech from 30 January 1939 ("Exterminating the Jewish race in Europe") - "Hymn to the purity of the Aryan race".

Version 1
Γλώσσα: deu
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 69 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 756 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH