Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Norsk Films revy nr. 5, [1941   [Original Title]

Norwegian film journal, 5, [1941   [Alternative Title]
Χώρα: Norway
Έτος παραγωγής: 1941-1941
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Norsk Film A/S    Περιεχόμενο:
  • nor
  • eng
Mange av revyens reportasjer dreide seg om sjølberging og matauk: Hvordan skaffe seg noe ekstra i tider med rasjonering. Slik tematiseres, i hvert fall indirekte, noe av problemene knyttet til den tyske okkupasjonen av Norge. Men om tidene var knappe fortsatte likevel byggingen av Vigelandsanlegget, som vel ble litt av et prestisjeprosjekt for NS-myndighetene. Her ser vi fra arbeidet med hovedporten. Revyen avsluttes med bilder fra oppmarsj og møte i Colosseum kino. Quisling er hovedtaler, men det er lite å se til NS-føreren i denne reportasjen. Det er i det hele tatt påfallende få opptak av Quisling i disse revyene. Kan hende var det et bevisst grep for at landets mest upopulære mann ikke skulle skade det positive inntrykket av nyordningen som revyene ellers søkte å skape.
Innslag:
1) Immatrikulering ved Universitetet i Oslo
2) Øvrevoll: "Mimi" vinner kriteriet
3) Aker: Matauk i villahager
4) Vedforsyningen til Oslo
5) Kvinnelig Arbeidstjeneste på Bogstad gård
6) Fra arbeidet på portalen ved Vigelandsanlegget
7) Bærplukkere reiser fra Grefsen stasjon (mangler)
8) Seiersmøtet i Aulaen for Viborgs gjenerobring
9) Torvstikking i Solør
10) Fra åpningen av det tyske politistevne på Ullevål stadion
11) Små mataukere
12) Husflid på Røros
13) Avsløringen av bautastenen for kaptein Even Tollefsen på Nøtterøy
14) NS' fører Quisling taler i Colosseum om "situasjonen idag"
(THEL)

Version 1
Γλώσσα: nor
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 00:13:23

» Y
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Norsk filmstudio AS