You are here: Home
Document Actions

Details

Norsk Films revy nr. 5, [1941   [Original Title]

Norwegian film journal, 5, [1941   [Alternative Title]
Country of Origin: Norway
Year of origin: 1941-1941
Genre: Newsreel
Locations of shooting: n/a

Credits
Production Company: Norsk Film A/S


Mange av revyens reportasjer dreide seg om sjølberging og matauk: Hvordan skaffe seg noe ekstra i tider med rasjonering. Slik tematiseres, i hvert fall indirekte, noe av problemene knyttet til den tyske okkupasjonen av Norge. Men om tidene var knappe fortsatte likevel byggingen av Vigelandsanlegget, som vel ble litt av et prestisjeprosjekt for NS-myndighetene. Her ser vi fra arbeidet med hovedporten. Revyen avsluttes med bilder fra oppmarsj og møte i Colosseum kino. Quisling er hovedtaler, men det er lite å se til NS-føreren i denne reportasjen. Det er i det hele tatt påfallende få opptak av Quisling i disse revyene. Kan hende var det et bevisst grep for at landets mest upopulære mann ikke skulle skade det positive inntrykket av nyordningen som revyene ellers søkte å skape.
Innslag:
1) Immatrikulering ved Universitetet i Oslo
2) Øvrevoll: "Mimi" vinner kriteriet
3) Aker: Matauk i villahager
4) Vedforsyningen til Oslo
5) Kvinnelig Arbeidstjeneste på Bogstad gård
6) Fra arbeidet på portalen ved Vigelandsanlegget
7) Bærplukkere reiser fra Grefsen stasjon (mangler)
8) Seiersmøtet i Aulaen for Viborgs gjenerobring
9) Torvstikking i Solør
10) Fra åpningen av det tyske politistevne på Ullevål stadion
11) Små mataukere
12) Husflid på Røros
13) Avsløringen av bautastenen for kaptein Even Tollefsen på Nøtterøy
14) NS' fører Quisling taler i Colosseum om "situasjonen idag"
(THEL)

Version 1
Language: nor
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:13:23

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information Norsk filmstudio AS