Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Physarum polycephalum   [Title Translation]

Physarum polycephalum   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1960
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: John Ott Pictures Inc. (Lake Bluff, IL)
First released by: John Ott Pictures Inc. (Lake Bluff, IL)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Sophie Guttes
  Edmund Guttes
  Harold P. Rusch


Λέξη - κλειδί: Myxomycetes, Physarum polycephalum, Pilze, Schleimpilz, Schleimpilz, Sporen, Myxomycetes, spores

    Περιεχόμενο:
  • deu
  • eng
Schleimpilz. Gesamter Entwicklungszyklus von der Sporenkeimung über Wachstum der Plasmodien bis zum Aufwachsen der Fruchtkörper.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 15 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 167 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a