Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

One Night at Karlštejn Castle   [Assigned Title]

NOC NA KARLŠTEJNĚ   [Assigned Title]
Χώρα: Czech Republic
Έτος παραγωγής: 1919
Είδος: Feature Film
Τόπος: hrad Karlštejn, zámek Lednice na Moravě, Karlštejn, Lednice na Moravě

Συντελεστές:
Director: Olaf Larus-Racek
Screenplay: Emil Vachek
Production company: Pragafilm
Director of photography: Oldřich Ochtábec    Περιεχόμενο:
  • ces
  • eng
Lovers, Jaroslav and Růženka escort Růženka's mother to Karlštejn Castle. In vain do they try to escape from her mother, until finally Jaroslav buys the last tickets for a sight-seeing tour of the castle. However, by the time Mother reaches the castle it is closed and the touris already in progress. Jaroslav and Růženka get left behind on the tour and are forced to spend the night in the castle. They dream that they find themselves in the fourteenth century and are locked in the castle dungeon. When Petr Cyperský discovers that a woman has spent the night in the castle he brings the lovers before King Charles IV. The King decides, that for the sake of appearances they must be punished and then he allows them to go free. On theis escape, however, Petr Cyperský catches up with them and takes them with him back to his house. They become his slaves. Jaroslav works in the fields, Růženka becomes part of the harem. When they both stand firmly against his orders, Petr ties them together, puts them in a sack and throws them in to the river. The lovers wake up from the terrible dream fearing that the worst is yet to come when they face mother. In a year they return to Karlštejn again, They are now married with a small baby.

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» Complete Film
Μήκος Κόπιας: 1270.1 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Národní filmový archiv
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια