Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 277   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1929
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • hun
  • eng
5293
MAGYAR HÍRADÓ 277. Kiadja: a Magyar Film Iroda r.t. Budapest, VIII., Sándor utca 7.
(1)
Trianon kilencedik évfordulóján tiltakozó nagygyűlés volt a Szabadságtéren.
{Szabadság téren ünnepség
Trianoni fekete kereszttel felvonuló diákok és felnőttek, egyenruhások}
(2)
Páratlan fejlődésnek indult az alig néhány éves magyar népies lovassport.
{-}
(3)
Az idei országos lovasünnepen már ötszáz lovas vett részt saját tenyésztésű lován.
{Lovasok felvonulása a Vérmezőn
Horthy Miklós fehér lovon érkezik
Lovas bandérium árvalányhajas lovasokkal
Szekerek többlovas fogattal
Akadályverseny}
(4)
A "Magyar Igazság Kútja" ünnepi felavatása.
{Igazság Kútja körülötte ünneplő közönség}
[5]
[Képek a budapesti nagyregattáról, amely a magyar evezőssport örvendetes fejlődését bizonyította.]
{-}
(6)
A holland - magyar Davis-Cup tenniszversenye a Margitszigeten.
{Teniszmérkőzés nézőközönség előtt, lassítva is}
[7]
Vége

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 160 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια