Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Physics in 700 Experiments - 58. Waves and Geometrical Optics VI (Experiment 615-627)   [Title Translation]

Physik in 700 Experimenten - 58. Wellen und geometrische Optik VI (Experiment 615-627)   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1974-1975
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Blick in die Welt Film- und Dokumentations-GmbH (Frankfurt a. M.)
First released by: Blick in die Welt Film- und Dokumentations-GmbH (Frankfurt a. M.)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Michael J. Higatsberger


Λέξη - κλειδί: Brennpunkt, Irisblende, Licht-, Linse, Reflexion, Spektrum, Spiegel

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
Line spectra of Hg-Cd-Zn; 180° reflecting prism; reflection at a plane mirror; convex mirror; concave mirror; image produced by a concave mirror; effect on image quality of an iris diaphragm; focus determination for a concave mirror; the effect of a convergent lens; effect of a biconvex lens; effect of a plano-convex lens; effect of a biconcave lens; nodal point of a thick lens.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: n/a
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 10 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 115 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a