You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.10   [Original Title]

Soviet Lithuania No.10   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1981
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius, Jurbarkas district, Kaunas, Novosibirsk (Russian SSR)

Credits
Director: A. Pavlova
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: Z. Pomecka
  A. Tarvydas


Keywords: politics, agriculture, economy, international relations, culture, Politika, žemės ūkis, ekonomika, tarptautiniai santykiai, kultūra
Partinio aktyvo susirinkimas Vilniuje. Pavasaris Jurbarko rajono Eržvilko kolūkyje. Vilniaus trikotažo fabrike "Sparta". Socialistinio lenktyniavimo sutarties pasirašymas tarp LTSR ir Baltarusijos TSR. Kauno P.Ziberto šilko kombinato pameistrys Eugenijus Visockis - Socialistinio darbo didvyris. Vilniaus modelių namų madų demonstravimas. Lietuvių kino dienos Novosibirske (RTFSR)

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:08:14

» 
Length 246,5m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 246,9m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 246,9m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed