You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.31   [Original Title]

Soviet Lithuania No.31   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1970
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Anykščiai

Credits
Director: G. Skvarnavičius
Director of Photography: P. Abukevičius
Production company: Lithuanian Film Studio


Keywords: economy, agriculture, culture, medicine, ekonomika, žemės ūkis, kultūra, medicina
Kvarcinio smėlio karjere. Anykščių veltinių fabrike. "Anykščių vyno" gamykloje. "Pergalės" kolūkyje. Žviliūnų kolūkyje. Rašytojo A.Vienuolio paminklas, "Laimės žiburys", paminklai lietuviško rašto skleidėjams Didžiulių kalnelyje. Poilsio namuose "Šilelis". Anykščių miesto vaizdai.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» Complete Film
Length 241m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» Complete Film
Length 239m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:58

» 
Length 238 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 238 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed