You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.12   [Original Title]

Soviet Lithuania No.12   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1947
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Alytus district, Kaunas, Vilnius

Credits
Director: L. Maculevičius
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: S. Uzdonas
  T. Popova
  D. Soda


Keywords: Nature, agriculture, economy, medicine, culture, international relations, Gamta, žemės ūkis, ekonomika, medicina, kultūra, tarptautiniai santykiai
Pavasarinės gamtos vaizdai: kolūkiečiai ruošia mineralines trąšas, trąšas kraunasi Seirijų valsčiaus žemės ūkio kooperatyvo nariai, Akočių kaimo kolūkietis Balys Kalka. Kauno geležinkelio ruožo 1-osios distancijos kelių apeiginis Vladas Stuklys darbo metu. Vilniaus naujagimių ir kūdikių ligoninėje. Rusų kompozitoriaus A.Glinkos gimimo 90-mečiui.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 208,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 162,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 208,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 195,2 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 208,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:06:57

» 
Length 208,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 208,5 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed