You are here: Home
Document Actions

Details

En lynvisitt i Den norske automobilfabrikk Kambo   [Original Title]

A quick visit to Den norske automobilfabrikk in Kambo   [Alternative Title]
Country of Origin: Norway
Year of origin: 1937
Genre: Documentary Film
Locations of shooting: n/a

Credits
Production Company: Wilse Film Co


Eksteriør fra fabrikkområdet og videre interiør fra fabrikken. I store trekasser kommer bilene i deler som monteres her på fabrikken. Vi ser hvordan bilene tar form etterhvert som delene settes på plass (sveises punktsveis).
Når delene er på plass, pusses skjøtene, karosseriet lakkeres og poleres. Panorama over fabrikk-hallen, fra salmakerverkstedet, chassiet settes sammen,
motoren settes inn, karosseriet settes på og så kan bilen kjøres ut på veien. Eksteriør av endel av bilmodellene ute på veiene, Chrysler, Plymouth, Adler og Fargo. Tilslutt tekstplakater over forhandlernettet i Norge (på Østlandsområdet og Sørlandet).

Version 1
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information NasjonalbiblioteketVersion 2
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information NasjonalbiblioteketVersion 3
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information NasjonalbiblioteketVersion 4
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information NasjonalbiblioteketVersion 5
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: n/a
Duration: n/a

» Y
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base n/a
Copyright Information Nasjonalbiblioteket