You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.39   [Original Title]

Soviet Lithuania No.39   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1947
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius, Kaunas

Credits
Director: L. Maculevičius
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: S. Uzdonas
  V. Starošas


Keywords: Culture, science, economy, education, Kultūra, mokslas, ekonomika, švietimas
Rašytojo B.Sruogos laidotuvės. Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Stomatologijos katedros docentės Olgos Mikuckaitės ir farmacijos profesoriaus Benedikto Šaulio mokslinio - pedagoginio darbo 25-erių metų jubiliejus. Naujų staklių montavimas gamybinės kooperacijos sąjungos artelėje. Užsiėmimai Kauno dailiųjų amatų mokykloje.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 230,3 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 230 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 230 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 230 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate negative
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 217,3 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:07:40

» 
Length 230 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 230 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed