Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Bali, Karangasem District - Rhythmical Figuration in Balinese Music   [Title Translation]

Bali, Distrikt Karangasem - Figurationsrhythmik in der balinesischen Musik   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1973
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Peter Horner (Basel)
  Nicole Ramseyer (Basel)
  V. Suter-Ramseyer (Basel)
First released by: IWF (Göttingen)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: Urs Ramseyer


Λέξη - κλειδί: Balinesen, Angklung-Orchester, Figurationsrhythmik in Musik, Idiophone, Maultrommel, Orchester, Schlitztrommel, angklung orchestra, Balinese, figuration rhythm in music, idiophone, jew's harp, orchestra, slotted drum, ["['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']", "['Musikinstrumente', 'Musikinstrumente', 'Musikinstrumente']"], ['musical instruments', 'musical instruments']

    Περιεχόμενο:
  • eng
  • deu
The principle of alternating figuration playing has a special meaning for Balinese music. In this context, a figuration element is broken into exemplary rhythmic formulas, each of which is performed by a special player and are woven perfectly smoothly into one another, as it were. The subject of the film is the Oncangan rhythmic practised on rice trough as well as their transference to matched instruments: slotted drums, Jews' harps, as well as Angklung orchestra.

Version 1
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 2
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbHVersion 3
Γλώσσα: NULL
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 17 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 187 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα IWF Institut Wissen und Medien gGmbH