Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

De Bioscoop is geen rijwielstalling   [Assigned Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1928
Είδος: n/a
Τόπος: n/a

    Περιεχόμενο:
  • nld
Film bestaat uit 6 titels: oproep tot het beperken van het meebrengen van rijwielen, daar de hal van de bioscoop te vol wordt.

Volledige tekst: [1] De Directie van de Bioscopen verzoekt U beleefd het volgende met aandacht te lezen. Het is steeds haar streven geweest de kosten voor het bezoeken van de bioscopen zo laag [2] mogelijk te houden en is daarom vermeden dat de bezoekers andere uitgaven behoefden te doen dan het betalen van de entreeprijs. Zoo wordt voor het gebruik van de garderobe [3] niets gevraagd. Consumptie is in het Theater niet verkrijgbaar gesteld. Verkoop van programma's is afgeschaft. Het neerzetten van [4] rijwielen in de hal wordt toegestaan zonder betaling. Dit neerzetten geschiedt echter op een wijze waarin zij gaarne verandering zag. De indruk toch wordt verkregen dat dikwijls [5] onnoodig rijwielen worden medegebracht en verzoekt zij de bezoekers daarom dringend deze niet onnoodig mede te willen nemen, daar er anders helaas toe moet worden overgegaan voor [6] het neerzetten eenige vergoeding te vragen, om op deze wijze te trachten het onrustbarend groeiend aantal te beperken.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 35 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Fine Grain Master
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 3
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 4
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate