You are here: Home
Document Actions

Details

Footsteps   [Assigned Title]

STOPY   [Assigned Title]
Country of Origin: Czech Republic
Year of origin: 1960
Genre: Feature Film
Locations of shooting: Arnoštovice

Credits
Director: Jaromil Jireš
Screenplay: Jan Hartman
Production company: Studio FAMU
Music: Josef Kalach
Director of photography: Jiří Volbracht


Je zima roku 1944. Zasněženou krajinou se dopotácí zbědovaný muž do nejbližšího domu. Je to ruský uprchlý zajatec a sedlák Bernát se ho ujme. Vzápětí je německou okupační správou vypsána odměna za informace o uprchlíkovi. Neschopný a závistivý sedlák Joudal objeví ve sněhu stopy a Bernátovu rodinu udá. Po zatčení Bernátových získá jejich majetek. Před svou ženou se snaží čin obhájit. Místní četník s nelibostí pozoruje, jak Joudal mění cedulku se jménem na Bernátově žebřiňáku. S odporem se sedláka ptá, co bude dělat, když se Bernátovi vrátí. Joudal projíždí vesnicí na voze taženém koňmi. Posluha ho zastaví a přiměje, aby si přečetl vyhlášku oznamující, že manželé Bernátovi a jejich syn Toník byli popraveni. Kolem Joudala stojí mlčenlivý dav vesničanů. Ti se potichu mezi sebou dohodnou a odsoudí svého spoluobčana k smrti. Při jedné noční jízdě na kole najede Joudal na drát natažený mezi stromy přes cestu a zabije se.

Version 1
Language: n/a
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» Complete Film
Length 602.4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type n/a
Base Acetate
Copyright Information Národní filmový archiv
License Information Film can be licensed