You are here: Home
Document Actions

Details

Tarybų Lietuva Nr.21   [Original Title]

Soviet Lithuania No.21   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1960
Genre: Newsreel
Locations of shooting: Vilnius, Kaunas, Naujoji Akmenė, Darbėnai (Kretinga district)

Credits
Director: L. Maculevičius
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: L. Tautrimas
  V. Starošas
  M. Segalis
  A. Blyža


Keywords: Politics, economy, agriculture, international relations,education, culture, Politika, ekonomika, žemės ūkis, tarptautiniai santykiai, švietimas, kultūra
LTSR AT 3-iojoje sesijoje kalba LTSR AT pirmininkas Justas Paleckis, Ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja Leokadija diržinskaitė ir kt. LTSR delegatų, dalyvavusių TSRS komunistinio darbo brigadų pirmūnų pasitarime, sutikimas Vilniaus aerouoste ir Kauno "Apvijos" gamykloje, kurioje sutinkamas delegatas, Socialistinio darbo didvyris, brigadininkas Vytautas Naujokaitis; Naujosios Akmenės cemento gamykloje sutinkamas delegatas, Socialistinio darbo didvyris, ekskavatorininkas Antanas Gabalis. Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos abiturientų laida, pasilikusi dirbti gimtajame kolūkyje. Čekoslovakijos pramonės paroda Vilniaus grąžtų gamykloje. Juzefos ir Kazio Apuokų auksinės vestuvės Kaune. Lenkijos liaudies respublikos ansamblio "Mazovše" gastrolės Vilniuje.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: n/a

» 
Length 282 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 281,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Sound negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 281,4 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 282 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Duplicate positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensedVersion 2
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:09:24

» 
Length 281,8 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 282 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 281,6 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed
» 
Length 281,8 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed