Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Tarybų Lietuva Nr.21   [Original Title]

Soviet Lithuania No.21   [Title Translation]
Χώρα: Lithuania
Έτος παραγωγής: 1960
Είδος: Newsreel
Τόπος: Vilnius, Kaunas, Naujoji Akmenė, Darbėnai (Kretinga district)

Συντελεστές:
Director: L. Maculevičius
Production company: Lithuanian Film Studio
Director of Photography: L. Tautrimas
  V. Starošas
  M. Segalis
  A. Blyža


Λέξη - κλειδί: Politics, economy, agriculture, international relations,education, culture, Politika, ekonomika, žemės ūkis, tarptautiniai santykiai, švietimas, kultūra

    Περιεχόμενο:
  • lit
  • eng
LTSR AT 3-iojoje sesijoje kalba LTSR AT pirmininkas Justas Paleckis, Ministrų tarybos pirmininko pavaduotoja Leokadija diržinskaitė ir kt. LTSR delegatų, dalyvavusių TSRS komunistinio darbo brigadų pirmūnų pasitarime, sutikimas Vilniaus aerouoste ir Kauno "Apvijos" gamykloje, kurioje sutinkamas delegatas, Socialistinio darbo didvyris, brigadininkas Vytautas Naujokaitis; Naujosios Akmenės cemento gamykloje sutinkamas delegatas, Socialistinio darbo didvyris, ekskavatorininkas Antanas Gabalis. Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos abiturientų laida, pasilikusi dirbti gimtajame kolūkyje. Čekoslovakijos pramonės paroda Vilniaus grąžtų gamykloje. Juzefos ir Kazio Apuokų auksinės vestuvės Kaune. Lenkijos liaudies respublikos ansamblio "Mazovše" gastrolės Vilniuje.

Version 1
Γλώσσα: lit
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 282 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281,4 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Sound negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281,4 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 282 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Duplicate positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδειαVersion 2
Γλώσσα: lit
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,37
Διάρκεια: 00:09:24

» 
Μήκος Κόπιας: 281,8 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 282 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281,6 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια
» 
Μήκος Κόπιας: 281,8 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια