Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

MFI 166   [Original title]

Χώρα: Hungary
Έτος παραγωγής: 1927
Είδος: Newsreel
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production Company: Magyar Filmiroda Rt.    Περιεχόμενο:
  • hun
  • eng
3958
MAGYAR HÍRADÓ 166. Kiadja: a Magyar Film Iroda r.t. Budapest, I., Döbrentei utca 11.
(1)
A magyar miniszterelnök Rómában.
{-}
(2)
Bethlen István gróf és felesége megérkeznek a római pályaudvarra.
{Termini pályaudvar
Bethlen István és felesége kíséretükkel érkeznek, fogadják}
(3)
Mussolini Olaszország miniszterelnöke és Bethlen István gróf aláírják a magyar-olasz barátsági szerződést.
{Aláírási aktus
Mussolini és Bethlen aláírják az okmányt}
(4)
Ugyanakkor átadta az olasz miniszterelnök az addig Olaszországban őrzött Corvin kódexeket.
{Könyv átadás Bethlen Istvánnak ünnepélyes keretek között
Az egyik Corvina első oldala és lapjaiból (ppl)}
(5)
Bethlen István gróf a magyar követségről XI. Pius pápához megy.
{Bethlen kíséretével a pápához indul
Érkező gépkocsi a park útján}
(6)
A csepeli kultúrház felavatása. József királyi herceg és neje az ünnepségen.
{Csepeli kultúrház épülete
Érkező vendégek az avatásra
"Isten hozott" felirat virágokból
ünnepélyes átadás
levente díszszázad, cserkészek az ünnepségen}
(7)
Képek az Országos Tiszti Kaszinó Vívóklubjának női tőrcsapata versenyéről.
{Női tőrözők
Csoportos vívógyakorlatok
Vívó páros
Csoportkép a vívókról}
[8]
Vége

Version 1
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 168 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Acetate
Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα Hungarian National Film Archive, Budapest
Πληροφορίες Δικαιωμάτων Η ταινία μπορεί να χορηγηθεί με άδεια