You are here: Home
Document Actions

Details

Eenige grepen uit den dienst van 's Rijks Kustverlichting   [Original Title]

's Rijks Kustverlichting   [Alternative Title]
Country of Origin: Netherlands
Year of origin: 1928
Genre: Documentary film
Locations of shooting: n/a

Credits
Production company: Orion Filmfabriek


Voorlichtingsfilm over kustverlichting.

Film en tussentitels zijn erg feitelijk en lijken enige bekendheid met het vakgebied te veronderstellen. Een kustkaart van Nederland laat zien waar belangrijke lichtstations zijn; in de film wordt er een aantal getoond. Statische opnames van het proefstation rijkskustverlichting in Scheveningen, waar boeien gecontroleerd en gerepareerd worden door een werkplaats vol mannen in overjassen. Een meneer laat zien hoe lampen op lichtsterkte worden getest. Daarna volgen opnamen bij de Rijks Vet- en Blaugasfabriek te Hoek van Holland: de lichtboeien op zee werken op gas. In Harlingen wordt getoond hoe een lichtboei te water wordt gelaten. Op Terschelling zien we de Brandaris; er is uitleg over de communicatie tussen het radiotelefoniestation en het lichtschip dat zich voor de kust bevindt; bij mist wordt de misthoorn in werking gesteld. Ook bij Hoek van Holland ligt een lichtschip ('Maas'). Er is een lastig te volgen uitleg over de verbinding met de semafoor in Hoek van Holland en over het radiobaken. De zon gaat onder.

Version 1
Language: ndl (Intertitles)
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate