Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

N.V. Philips gloeilampenfabrieken   [Original Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1919
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Haghe Film
Director of photography: Otto van Neijenhoff
Producer: Willy Mullens    Περιεχόμενο:
  • nld
Bedrijfsfilm van Philips.

De film toont de fabricage van Arga-, Watt- en Half-Watt-lamp in de Philips gloeilampenfabriek.
Het toont de verschillende stadia in het produktieproces van gloeilampen bij Philips. Beelden van de verschillende afdelingen van de fabriek, zoals de electrische centrale, het laboratorium en de wasserij. In een enorme hal monteren ruim duizend mensen de 'brugjes'. Opnamen van (m.n. vrouwelijke) werknemers, de één wikkelt draadjes om het 'brugje', een ander doet microscopisch onderzoek, weer een ander matteert de lampen. Veel aandacht voor de export van de gloeilampen. Stoomschepen vervoeren de gloeilampen van Rotterdam naar Engeland en Frankrijk. Philipsharmonie op straat op weg naar feesttent. Volksdans rond een brandende 'lantaarn'.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 270 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 297 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Answerprint
Βάση του φιλμ: Polyester
» 
Μήκος Κόπιας: 297 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate