You are here: Home
Document Actions

Details

Met een logger ter vischvangst   [Original Title]

Country of Origin: Netherlands
Year of origin: 1922
Genre: Documentary film
Locations of shooting: n/a

Credits
Production company: Filmfabriek Holland


Documentaire over de vis- en kreeftenvangst met een logger en een botter.

1. Loggervisserij. Opnamen van de vissers, de vissersschepen en de visvangst. Sfeervolle beelden van het uitvaren van de haven. Het uitzetten van de netten, deze worden een half uur over de zeebodem meegesleept waarna ze met vereende krachten door de vissers worden binnengehaald.
2. Kreeftenvisserij met botter. De vissers maken het aas, stokvis, gereed. Het uitwerpen van korven. De vangst wordt gecontroleerd door een opzichter die kijkt of de kreeften niet onder de maat zijn. De scharen van de kreeften worden met ijzerdraad omwonden. De gevangen kreeften worden voor enkele dagen in een zogenaamde bun onder water bewaard. Als de visser huiswaarts keert leegt hij de bun.

Version 1
Language: ndl (Intertitles)
Sound: Silent film
Aspect: 1:1,33
Duration: n/a

» 
Length 187 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Negative
Base Acetate
» 
Length 187 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Answerprint
Base Polyester
» 
Length n/a Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Nitrate