Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Met een logger ter vischvangst   [Original Title]

Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1922
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Filmfabriek Holland    Περιεχόμενο:
  • nld
Documentaire over de vis- en kreeftenvangst met een logger en een botter.

1. Loggervisserij. Opnamen van de vissers, de vissersschepen en de visvangst. Sfeervolle beelden van het uitvaren van de haven. Het uitzetten van de netten, deze worden een half uur over de zeebodem meegesleept waarna ze met vereende krachten door de vissers worden binnengehaald.
2. Kreeftenvisserij met botter. De vissers maken het aas, stokvis, gereed. Het uitwerpen van korven. De vangst wordt gecontroleerd door een opzichter die kijkt of de kreeften niet onder de maat zijn. De scharen van de kreeften worden met ijzerdraad omwonden. De gevangen kreeften worden voor enkele dagen in een zogenaamde bun onder water bewaard. Als de visser huiswaarts keert leegt hij de bun.

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Silent film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 187 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: 187 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Answerprint
Βάση του φιλμ: Polyester
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate