Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Neerland's volksleven in den oogst-tijd   [Original Title]

Neerlands volksleven in den oogsttijd   [Alternative Title]
Χώρα: Netherlands
Έτος παραγωγής: 1926
Είδος: Documentary film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: Orion Filmfabriek
Director of photography: Willem Schefer    Περιεχόμενο:
  • nld
Oogst-ouverture. 'Den haon dee weurd geslage!'
1. Sunt Joapikstijd in de Achterhoek en het oogstkermis-feest te Hummelo.
2. 'Het oud-Groninger plezair-dörsen van koolzaad in 't Zand'. Een feestelijke ouderwetse manier van dorsen met het blok op het zeil.
3. Het zeven-jaarlijkse drakenfeest te Beesel aan de Maas. Spel van Sint-Joris en de draak.
4. De Zuid-Bevelandse zaadfooi.
5. Het Limburgse oogstfeest van Martelgaus.
6. Het Oostzaanse Louw-Louwtrekken en de Laag-Keppelse kermisviering.
Oogst-naspel: De begrafenis van de Keppelse kermis: kermispaal wordt aan baron van Pallandt voor een jaar teruggegeven. Wehl. Schoven opgebonden, processie.
Oogstgebruiken: het Walcherense oogstmei-planten.
Grijpskerke, Biggekerke (molen).

Version 1
Γλώσσα: ndl (Intertitles)
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 1276 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate
» 
Μήκος Κόπιας: 698 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Internegative
Βάση του φιλμ: Acetate
» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 2
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: 264 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Fine Grain Master
Βάση του φιλμ: AcetateVersion 3
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: 1:1,33
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Negative
Βάση του φιλμ: NitrateVersion 4
Γλώσσα: n/a
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: n/a

» 
Μήκος Κόπιας: n/a Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: Positive
Βάση του φιλμ: Nitrate