You are here: Home
Document Actions

Details

Pionierių vasara   [Original Title]

Summer of Pioneers   [Title Translation]
Country of Origin: Lithuania
Year of origin: 1949
Genre: documentary
Locations of shooting: Kaunas, Vilnius, Trakai, Giruliai

Credits
music composer: V. Kuprevičius
director and director of photography: S. Uzdonas
producer: L. Drungys
Production company: Lithuanian Film Studio
sound supervisors: T. Balsys
  B. Bungardas
assistant director: A. Pavlova


Keywords: Politics,nature, Politika, gamta
Politinis – propagandinis filmas apie Lietuvos TSR vaikų ir paauglių - pionierių organizaciją ir jos veiklą. Priėmimo į organizaciją momentai, pionierių laisvalaikis vasaros atostogų metu Pionierių rūmuose ir vasaros stovyklose. Iškilminga rikiuotė priimant į LTSR pionierių organizacijos gretas Kauno miesto IV-oje pradinėje mokykloje. Būsimieji pionieriai skaito iškilmingą pasižadėjimą, jiems užrišami kaklaraiščiai. Mokyklos klasėje ketvirtokai laiko egzaminą raštu. Laimutė Jankauskaitė – rašo ypač gražiu dailyraščiu. Įteikiami pradinio mokslo baigimo pažymėjimai. Stasys Limba apdovanojamas Pagyrimo lapu. Laimutė Buzytė gauna dovanų knygą. Komjaunimo organizacijos susirinkimas, kuriame kalbama apie komjaunuolių rūpinimąsi pionieriais. Mokiniai, susibūrę Vilniaus pionierių rūmuose vasaros atostogų metu, kino salėje žiūri filmą apie V.I.Leniną. Pionieriai bibliotekoje ima ir skaito knygas apie V.I.Leniną. Pionierius J.Girdvainis konstruoja aviamodelį su varikliu. Už modelius vaikai yra pelnę apdovanojimų įvairiose varžybose. Pionieriai konstruoja radijo modelius, jiems padeda vyresni draugai. Pionierius Vaščinskas ir jaunasis technikas Čyžas dirba kartu. Jaunieji geležinkeliečiai, konstruodami modelius, susipažįsta su traukinių eismu. Jaunųjų pionierių geležinkelis Vilniaus Vingio parke – praktika ir pramoga vaikams vasaros atostogų metu. Vaikai dirba iešmininkais, mašinistais, palydovais. Vaikų traukinys sustoja „Sporto“ stotyje, kurioje vyksta sportinės estafetės. Jaunieji mičiurininkai prižiūri augalus – gėles, daržoves. Pas jaunuosius mičiurininkus į svečius atvyksta vaikų darželio auklėtiniai. Pionieriai pasitinka darželinukus, fotografuoja juos, supa supynėmis. Pionieriai žaidžia stalo tenisą, šoka. Trakuose pionieriai iškylauja valtimis. Giruliuose pionieriai atostogauja pionierių stovykloje. Ryte vaikus kelia trimito garsai, pionieriai daro mankštą, bėga prie jūros, maudosi. Rytmetinė pionierių rikiuotė, pakeliama stovyklos vėliava. Pusryčiai stovykloje – stalai padengti lauke, pionieriai valgo. Pionierių vadovai komjaunuoliai veda pionierius į žygį po aplinkines vietoves. Įkuriama stovyklavietė pušyne, pastatomos palapinės. Stovyklavietėje veikia lauko ambulatorija. Čia pat suteikiama pirmoji pagalba – bintuojama išnarinta koja. Žygio metu veikia korespondentų punktas. Pionieriai aprašo dienos įvykius. Jaunieji gamtininkai tiria gamtą, renka ir tiria mineralus, augalus, gaudo vabzdžius. Kita pionierių išvyka į naują kolūkį. Vaikai apžiūri fermos statybą. Pionieriai susitinka su kolūkio pionieriais, dovanoja jiems radijo imtuvą, kurį pagamino patys Vilniaus pionieriai. Ant pastato stogo iškeliama radijo antena. Pionierės viešnios ir kolūkio mergaitės žaidžia su lėlėmis. Kolūkyje išbandomas radijo imtuvas. Pionieriai grėbia šieną, krauna į vežimą. Pionieriai žiūri, kaip dirba bitininkas. Pionieriai saviveiklininkai koncertuoja kolūkiečiams – šoka liaudies šokį, dainuoja. Paskutinis vakaras stovykloje. Vaikai prie laužo klauso vadovės pasakojimo apie pionierių organizaciją. Kauno pionieriai žygiuoja šventinėje rikiuotėje rugsėjo pirmąją. Iškilmingas mitingas naujų mokslo metų proga Kauno sporto halėje. Kalba pionierė Liubeckaitė. Koncertuoja pionieriai.

Version 1
Language: lit
Sound: Sound film
Aspect: 1:1,37
Duration: 00:20:46

» 
Length 596 m Request Copy Button
request copy
Copy Type Positive
Base Acetate
Copyright Information Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas
License Information Film can be licensed