Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Details

Influence d'une couche monomoléculaire sur les mouvements du liquide support   [Other Title]

Einfluß einer monomolekularen Schicht auf das Verhalten ihrer Trägerflüssigkeit   [Other Title]
Έτος παραγωγής: 1962
Είδος: Documentary Film
Τόπος: n/a

Συντελεστές:
Production company: SFRS (Paris)
First released by: SFRS (Paris)
Distributor: IWF (Göttingen)
Author: R. Merigoux
  G. Fanton


Λέξη - κλειδί: Flüssigkeit, mononukleare, mononukleare Schicht, Oberflächenspannung, Oberflächenspannung, Schicht

    Περιεχόμενο:
  • deu
Ausbreitung einer monomolekularen Schicht (Fettsäure) auf Wasser. Einfluß auf das Verhalten der Flüssigkeit: Hochsteigen an vertikaler Glaswand. Wirkung von Öl auf starkbewegtem Wasser. Änderung der Oberflächenspannung (Trickdarstellung).

Version 1
Γλώσσα: fra
Ήχος: Sound film
Αναλογία κάδρου: n/a
Διάρκεια: 8 1/2 min

» 
Μήκος Κόπιας: 94 m Request Copy Button
Αίτηση αντιγράφου
Τύπος κόπιας: n/a
Βάση του φιλμ: n/a